Home > 關於合唱節 > 大會服務 >
場地地點
比賽及音樂會場地
香港理工大學賽馬會綜藝館
香港中文大學邵逸夫堂
香港大會堂音樂廳
香港文化中心音樂廳

大師課班及工作坊場地
香港理工大學賽馬會綜藝館
香港中文大學邵逸夫堂
香港文化中心排演室(CR2)
沙田大会堂

住宿場地
香港城市大學學生宿舍
香港沙田萬怡酒店
香港浸會大學學生舍堂
富豪東方酒店
麗豪酒店
香港教育學院學生宿舍
香港基督教青年會
青年廣場Y旅舍